Hastane ve Sağlık Kuruluşu GüvenliğiHastane ve sağlık kuruluşları halka açık yerler olması, yoğunluk teşkil etmesi ve adli vakıaların sıklıkla rastlanması sebebiyle bu alanların güvenliğinde çok dikkatli ve hassas davranılmalıdır. Şöyle ki;

– Acil servisler genellikle çok yoğun oldukları için bir kargaşa durumu söz konusudur. Bu durumda özel güvenlik personelimizin hasta ve hasta yakınlarını koordine etmek, yardımcı olmak başlıca görevleri arasındadır.

– Acil servislerde doktorların hastaları organize etmekte güçlük çektiği durumlarda yardımcı olunması ve hasta ve hasta yakınları telkin edilmesi.

– Hastane giriş ve çıkışlarında oldukça hızlı hareket edilmesi ambulans ve araç giriş çıkışlarının seri olarak yapılması.

– Polikliniklerde, yoğun bakım ünitelerinde,servislerde ve ameliyathane gibi yerlerde sükunetin ve huzurun sağlanması.

– Özel güvenlik personelimizin kat aralarında sürekli bulunması hasta ya da hasta yakınından doğan problemlerde hızlı ve sağlıklı bir şekilde çözüme gidilmesi.

– Hastane içerisinde özel güvenlik personelimizin şüpheli olarak gördüğü kişinin göz önünde tutulması ve uzaktan gözle takibinin yapılması.

– Özel güvenlik personelimize verdiğimiz eğitimlerle hastane içerisinde sağlıklı iletişimin sağlanması.

– Adli vakıaların muayene,tedavi ya da herhangi bir operasyon için geldiği durumlarda kolluk kuvvetleriyle birlikte organize çalışma yoluna gidilmesi.

– Yatarak ya da ayakta tedavi edilen hastaların değerli eşyalarının elektronik güvenlik sistemleri ve devriye yöntemi yardımıyla korunması.

– Bilgi işlem, server ve ana enerji merkezinin korunması ve kontrol altında tutulması.

– Hastane yönetimi ve başhekimle sürekli koordinasyon halinde olunması.

– Hastane otoparkının en verimli şekilde kullanılması ve araçların güvenliğinin sağlanması.

– Ambulansların en iyi ve hızlı şekilde hareket etmeleri için gereken tüm koşulların yerine getirilmesi.

– Kantin, çay bahçesi, restaurant gibi umumi yerlerde oluşabilecek hırsızlıklara karşı dikkatli olunması.

0

REFERANS

0

SİLAHLI

0

SİLAHSIZ

0

KURUM

0

Y. KORUMA

0

ŞEHİR