Yakın KorumaAtmalı Özel Güvenlik tarafından görevlendirilen profesyonel yakın koruma elemanı, hangi özel şart altında olursa olsun, normal veya acil koşullar altında risk analizi yapabilme, olası problemi tanımlama, güvenliği planlama, muhtemel güvenlik sorunlarını önleme ve kontrol etmede uzman, korunan şahıs için güvenli ortam sağlama yeteneğine sahip, yakın koruma sertifikası bulunan kişilerden seçilirler.

Yakın Koruma Bodyguard Ekibimiz

Yakın koruma personelimiz olağandışı durumların tesirlerini hafifletmek için uygun olan prosedürleri uygulayabilme kabiliyetine sahiptirler. VIP koruma görevlilerimiz koruduğu kişinin imajını temsil ettiğinin bilincinde olan, normal ya da acil durumlarda, durumun özelliklerine göre yetkilerini nasıl kullanması gerektiğini bilen, yakın koruma işini yerine getirirken; Korunan kişi ve korunan kişinin ailesi ile ve diğer koruma ekibi ile koordineli çalışan profesyonellerdir.

Tüm bunlara ek olarak; Yakın koruma elemanlarımızda şu hususlarda uzman olma niteliği ararız;

– Silahsız ve/veya silahlı yakın koruma teknikleri

– VIP koruma taktikleri

– Haraketli hedefler ve her türlü şart ve olasılığa hazır olma

– VIP atış teknikleri

– Defansif silah kullanımı

– İletişim teknikleri

– VIP sürüş teknikleri

Uygulamalı VIP Yakın Koruma Düzeni

Şirketimiz aynı zamanda bünyesindeki VIP yakın korumalara özel birimlerde ve operasyon timlerinde görev yapmış TSK ve Emniyet mensupları göreve özgü eğitim ihtiyaçlarını belirler ve olası bilgi eksikliklerini gidermek amacıyla oryantasyon eğitimi verdikten sonra görev verir.

Profesyonel Yakın koruma Görevlisi

Bu muvacehede verdiğimiz temel meslek içi eğitim konuları şunları kapsar;

– Koruma Hukuku

– Kişi Koruma Teknik ve Taktikleri

– Profesyonel Nitelikler ve Davranış

– Yönetici İlişkileri

– Protokol Eğitimi

– Acil Durum iletişimi ve Acil durumlarda tepki öncelikleri

– İletişim Dinamikleri

– Güvenlik Planlaması

0

REFERANS

0

SİLAHLI

0

SİLAHSIZ

0

KURUM

0

Y. KORUMA

0

ŞEHİR